ASSIGNATURA: TEORIA DEL DRET
CODI: 16914011

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (15904007) 14/10/2019    20/12/2019    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA 507 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (15904007) 09/09/2019    11/10/2019    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA 306 CAT
09/09/2019    11/10/2019    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA 507 CAT
14/10/2019    20/12/2019    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA 306 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (15904007) 15/01/2020    DIMECRES    9:00 - 12:00    AULA 503
Grp EXAMEN (15904007) 29/01/2020    DIMECRES    9:00 - 12:00    AULA 501


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (15904007) JUAN RAMON FALLADA GARCÍA-VALLE
Grp CLASSE MAGISTRAL (15904007) JUAN RAMON FALLADA GARCÍA-VALLE


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.