ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES I
CODI: 16914006

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204008).*FiC, ADE, ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    10:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAS
09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA A.0.2 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204008).*FiC,ADE,ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    19:00 - 20:00    AULA A.0.1 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    16:00 - 18:00    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204008).*FiC, ADE, ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    12:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204008).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 30/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    16:00 - 18:00    AULA A.0.2 CAS
30/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA A.0.2 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204008).*FiC, ADE, ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    10:00 - 11:00    AULA A.0.4 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204008).*Anglès**FiC, ADE, ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    10:00 - 11:00    AULA A.0.11 ANG
09/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.0.11 ANG
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204008).*ADE+FiC* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    12:00 - 13:00    AULA A.0.1 CAS
09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.1 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6M (16204008).*ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    12:00 - 13:00    AULA A.0.8 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.8 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204008) *FiC, ADE i ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    9:00 - 10:00    AULA A.0.2 CAS
Grp MAGISTRAL 1T (16204008) *FiC, ADE,ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    18:00 - 19:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204008) *FiC, ADE i ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    11:00 - 12:00    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204008) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 30/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    15:00 - 16:00    AULA A.0.2 CAS
Grp MAGISTRAL 3M (16204008) *FiC, ADE i ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    9:00 - 10:00    AULA A.0.4 CAS
Grp MAGISTRAL 4M (16204008) *Anglès* *FiC, ADE, ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    9:00 - 10:00    AULA A.0.11 ANG
Grp MAGISTRAL 5M (16204008) *ADE+FiC* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    11:00 - 12:00    AULA A.0.1 CAS
Grp MAGISTRAL 6M (16204008) *ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    11:00 - 12:00    AULA A.0.8 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204008). 14/01/2020    DIMARTS    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16204008). 31/01/2020    DIVENDRES    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204008).*FiC, ADE, ECO* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204008).*FiC,ADE,ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* JOAN MASIP VIÑES
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204008).*FiC, ADE, ECO* FRANCISCO LLERENA GARRÉS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204008).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204008).*FiC, ADE, ECO* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
NORBERTO MARQUEZ ALVAREZ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204008).*Anglès**FiC, ADE, ECO* MISERICÒRDIA VILELLA BACH
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204008).*ADE+FiC* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6M (16204008).*ADE+DRET* NORBERTO MARQUEZ ALVAREZ
Grp MAGISTRAL 1M (16204008) *FiC, ADE i ECO* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
Grp MAGISTRAL 1T (16204008) *FiC, ADE,ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* JOAN MASIP VIÑES
Grp MAGISTRAL 2M (16204008) *FiC, ADE i ECO* FRANCISCO LLERENA GARRÉS
Grp MAGISTRAL 2T (16204008) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
Grp MAGISTRAL 3M (16204008) *FiC, ADE i ECO* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
NORBERTO MARQUEZ ALVAREZ
Grp MAGISTRAL 4M (16204008) *Anglès* *FiC, ADE, ECO* MISERICÒRDIA VILELLA BACH
Grp MAGISTRAL 5M (16204008) *ADE+FiC* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
Grp MAGISTRAL 6M (16204008) *ADE+DRET* NORBERTO MARQUEZ ALVAREZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.