ASSIGNATURA: ESTADÍSTICA II
CODI: 16904110

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI ECTS 1 (16914107). 08/02/2016    20/05/2016    DIMARTS    13:00 - 15:00    AULA A.0.5 CAS
08/02/2016    20/05/2016    DIMARTS    13:00 - 15:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16914107). 08/02/2016    20/05/2016    DIJOUS    13:00 - 15:00    AULA A.0.5 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16914107). 01/06/2016    DIMECRES    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16914107). 22/06/2016    DIMECRES    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI ECTS 1 (16914107). JUAN MANUEL LÓPEZ-REY LAURENS
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16914107). JUAN MANUEL LÓPEZ-REY LAURENS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.