ASSIGNATURA: COMPTABILITAT DE COSTOS
CODI: 16645112

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.
DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16645112) 28/05/2015    DIJOUS    18 - 20   
Grp EXAMEN 1 (16645112) 16/06/2015    DIMARTS    15 - 17