ASSIGNATURA: GESTIÓ ESTRATÈGICA DE PIMES
CODI: 16615210

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA ECTS 1 (16615210). 07/02/2011    01/04/2011    DIVENDRES    17 - 19    AULA A.2.3 CAT
Grp PRÀCTIQUES DEMO ECTS 1 (16615210). 07/02/2011    01/04/2011    DIVENDRES    19 - 21    AULA A.2.3 CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA ECTS 1 (16615210). MARÍA ERCILIA GARCÍA ÁLVAREZ
Grp PRÀCTIQUES DEMO ECTS 1 (16615210). MARÍA ERCILIA GARCÍA ÁLVAREZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.