ASSIGNATURA: ESTRATÈGIES DEL FACTOR HUMÀ
CODI: 16615104

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)