ASSIGNATURA: DIRECCIÓ ESTRATÈGICA AVANÇADA
CODI: 16615101

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)