ASSIGNATURA: FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
CODI: 16234218

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1UM (16234218). 03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    13 - 15    Aula 1.15 - Plàstica CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    13 - 15    Aula 1.22 - Docència Informatitzada II CAT
Grp MAGISTRAL 1UM (16234218) 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    13 - 15    Aula 1.15 - Plàstica CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1UM (16234218). JORDI ANDREU CORBATON
Grp MAGISTRAL 1UM (16234218) JORDI ANDREU CORBATON


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.