ASSIGNATURA: FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
CODI: 16234218

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES ECTS 1 (16234218). 04/02/2013    24/05/2013    DIVENDRES    13 - 15    Aula 2.01 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16234218). 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    13 - 15    Aula 2.01 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16234218). 03/06/2013    DILLUNS    9 - 11   
Grp EXAMEN (16234218). 21/06/2013    DIVENDRES    9 - 11   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES ECTS 1 (16234218). ADOLFO BARRENO ROVIRA
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16234218). ADOLFO BARRENO ROVIRA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.