ASSIGNATURA: DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
CODI: 16234205

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMI/PRO.1UM*Anglès*(16224205)*REUS**FIC,ADE,ECO,ADET,ADE+FIC,ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    12:00 - 13:00    AULA A.2.2 ANG
Grp MAGIST 1UM*Anglès*(16224205)*REUS**FIC,ADE,ECO,ADET,ADE+FIC,ADE+DRET 03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.2.2 ANG
03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA A.2.2 ANG


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16224205). 28/05/2020    DIJOUS    9:00 - 11:00   
Grp EXAMEN (16224205). 17/06/2020    DIMECRES    9:00 - 11:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMI/PRO.1UM*Anglès*(16224205)*REUS**FIC,ADE,ECO,ADET,ADE+FIC,ADE+DRET* LAURA PORRERA GELON
Grp MAGIST 1UM*Anglès*(16224205)*REUS**FIC,ADE,ECO,ADET,ADE+FIC,ADE+DRET PABLO GIRGADO PERANDONES
LAURA PORRERA GELON


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.