ASSIGNATURA: DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
CODI: 16234205

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1UM *Anglès* (16224205)*REUS* 04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    12 - 13    AULA A.2.2 ANG
Grp MAGISTRAL1UM*Anglès*(16224205)*DOCÈNCIA REUS**FIC,ADE,ECO,ADET,ADE+FIC* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    9 - 11    AULA A.2.2 ANG
04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    11 - 12    AULA A.2.2 ANG


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16224205). 03/06/2019    DILLUNS    9 - 11   
Grp EXAMEN (16224205). 21/06/2019    DIVENDRES    9 - 11   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1UM *Anglès* (16224205)*REUS* ANDRÉ WEGGELAAR
Grp MAGISTRAL1UM*Anglès*(16224205)*DOCÈNCIA REUS**FIC,ADE,ECO,ADET,ADE+FIC* ANDRÉ WEGGELAAR


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.