ASSIGNATURA: DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
CODI: 16234205

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1UM *Anglès* (16224205)*REUS**FIC,ADE,ECO,ADET* 05/02/2018    22/05/2018    DIVENDRES    12 - 13    AULA A.0.11 ANG
Grp MAGISTRAL 1UM *Anglès* (16224205) *REUS* *FiC,ADE,ECO,ADET* 05/02/2018    22/05/2018    DIMECRES    9 - 11    AULA A.0.11 ANG
05/02/2018    22/05/2018    DIVENDRES    11 - 12    AULA A.0.11 ANG


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16224205). 01/06/2018    DIVENDRES    9 - 11   
Grp EXAMEN (16224205). 22/06/2018    DIVENDRES    9 - 11   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1UM *Anglès* (16224205)*REUS**FIC,ADE,ECO,ADET* IRENE SOFÍA MARTINEZ NÚÑEZ
Grp MAGISTRAL 1UM *Anglès* (16224205) *REUS* *FiC,ADE,ECO,ADET* ANDRÉ WEGGELAAR


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.