ASSIGNATURA: DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
CODI: 16234205

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
SEMINARIS/PROBLEMES 1UM "Anglès" (16224205)*REUS**FIC,ADE,ADET,ECO,ADE+FIC* 06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    10 - 11    AULA A.1.5 ANG
MAGISTRAL 1UM *Anglès* (16224205) *REUS* *FIC,ADE,ADET,ECO,ADE+FIC* 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    11 - 13    AULA A.1.5 ANG
06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    9 - 10    AULA A.1.5 ANG


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16224205). 31/05/2017    DIMECRES    9 - 11   
Grp EXAMEN 1 (16224205). 21/06/2017    DIMECRES    9 - 11   


GRUP PROFESSORAT
SEMINARIS/PROBLEMES 1UM "Anglès" (16224205)*REUS**FIC,ADE,ADET,ECO,ADE+FIC* PAOLA NICOLHE RODAS PAREDES
MAGISTRAL 1UM *Anglès* (16224205) *REUS* *FIC,ADE,ADET,ECO,ADE+FIC* PAOLA NICOLHE RODAS PAREDES


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.