ASSIGNATURA: RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
CODI: 16234204

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1UM *anglès*(16224204)*REUS* 04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA A.2.2 ANG
Grp MAGISTRAL1UM*anglès*(16224204)*DOCÈNCIA REUS**FIC,ADE,ECO,ADET,ADE+FIC* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.2.2 ANG
04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA A.2.2 ANG


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16224204). 31/05/2019    DIVENDRES    9:00 - 11:00   
Grp EXAMEN (16224204). 20/06/2019    DIJOUS    9:00 - 11:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1UM *anglès*(16224204)*REUS* MARC ARZA NOLLA
Grp MAGISTRAL1UM*anglès*(16224204)*DOCÈNCIA REUS**FIC,ADE,ECO,ADET,ADE+FIC* MARC ARZA NOLLA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.