ASSIGNATURA: RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
CODI: 16234204

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROB. 1UM *anglès*(16204204)*REUS* *FiC,ADE,ECO,ADET,ADE+FiC* 05/02/2018    22/05/2018    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA A.0.11 ANG
Grp MAGISTRAL 1UM *anglès*(16204204)*DOC.REUS* *FiC,ADE,ECO,ADET, ADE+FiC* 05/02/2018    22/05/2018    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.0.11 ANG
05/02/2018    22/05/2018    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA A.0.11 ANG


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204204). 31/05/2018    DIJOUS    9:00 - 11:00   
Grp EXAMEN (16204204). 21/06/2018    DIJOUS    9:00 - 11:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROB. 1UM *anglès*(16204204)*REUS* *FiC,ADE,ECO,ADET,ADE+FiC* YULIYA LOVCHA
Grp MAGISTRAL 1UM *anglès*(16204204)*DOC.REUS* *FiC,ADE,ECO,ADET, ADE+FiC* YULIYA LOVCHA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.