ASSIGNATURA: MÀRQUETING INTERNACIONAL
CODI: 16234201

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROB. 2M*anglès* (16214201) *REUS* *ADE,ADET,FiC,ECO,ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    11 - 13    AULA A.2.2 ANG
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16214201)*DOCÈNCIA REUS* *ADE, ADET i ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    9 - 11    AULA A.1.1 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16214201) *DOCÈNCIA REUS**ADE, ADET, ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    11 - 13    AULA A.1.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M *anglès*(16214201) *DOC.REUS* *FiC,ADE,ADET,ECO i ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    9 - 11    AULA A.2.2 ANG


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214201). 30/05/2019    DIJOUS    9 - 11   
Grp EXAMEN (16214201). 19/06/2019    DIMECRES    9 - 11   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROB. 2M*anglès* (16214201) *REUS* *ADE,ADET,FiC,ECO,ADE+FiC* ELENI PAPAOIKONOMOU
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16214201)*DOCÈNCIA REUS* *ADE, ADET i ADE+FiC* JUDIT BARRULLAS BONET
Grp MAGISTRAL 1M (16214201) *DOCÈNCIA REUS**ADE, ADET, ADE+FiC* JUDIT BARRULLAS BONET
Grp MAGISTRAL 2M *anglès*(16214201) *DOC.REUS* *FiC,ADE,ADET,ECO i ADE+FiC* ELENI PAPAOIKONOMOU


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.