ASSIGNATURA: COMPTABILITAT DE GESTIÓ
CODI: 16234117

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1UM (16234117). 03/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    10 - 11    Aula 2.01 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIJOUS    11 - 13    Aula 2.01 CAT
Grp MAGISTRAL 1UM (16234117) 03/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    9 - 10    Aula 2.01 CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1UM (16234117). CLAUDIA CAUBET ESPUNY
Grp MAGISTRAL 1UM (16234117) CLAUDIA CAUBET ESPUNY


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.