ASSIGNATURA: DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
CODI: 16234109

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (16234109). 06/02/2012    25/05/2012    DIJOUS    11 - 13    Aula 1.08 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16234109). 06/02/2012    25/05/2012    DIMARTS    9 - 11    Aula 1.08 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16234109). 05/06/2012    DIMARTS    18 - 20   
Grp EXAMEN (16234109). 25/06/2012    DILLUNS    18 - 20   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (16234109). MARIA MATILDE VILLARROYA MARTÍNEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16234109). MARIA MATILDE VILLARROYA MARTÍNEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.