ASSIGNATURA: ESTADÍSTICA II
CODI: 16234104

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1UM (16234104). 15/02/2021    01/06/2021    DIVENDRES    13:30 - 15:00    LABORATORI 3.12 CAT
Grp MAGISTRAL 1UM (16234104) 15/02/2021    01/06/2021    DIMECRES    12:00 - 13:30    LABORATORI 3.12 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16234104). 03/06/2021    DIJOUS    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN (16234104). 30/06/2021    DIMECRES    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1UM (16234104). ALEJANDRO PEREZ LABORDA
Grp MAGISTRAL 1UM (16234104) ALEJANDRO PEREZ LABORDA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.