ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES I
CODI: 16234008

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1UM (16234008). 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    12:00 - 13:00    Aula 1.15 - Plàstica CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    9:00 - 11:00    Aula 1.15 - Plàstica CAT
Grp MAGISTRAL 1UM (16234008) 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    11:00 - 12:00    Aula 1.15 - Plàstica CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1UM (16234008). LLUIS SERRANO DOMINGO
Grp MAGISTRAL 1UM (16234008) LLUIS SERRANO DOMINGO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.