ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES I
CODI: 16234008

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1UM (16234008). 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    12:00 - 13:00    Aula 1.15 - Plàstica CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    9:00 - 11:00    Aula 1.15 - Plàstica CAT
Grp MAGISTRAL 1UM (16234008) 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    11:00 - 12:00    Aula 1.15 - Plàstica CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16234008). 11/01/2018    DIJOUS    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN (16234008). 01/02/2018    DIJOUS    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1UM (16234008). MARIA TERESA BUSQUETS ROSICH
JESSICA TOMAS ANDREU
Grp MAGISTRAL 1UM (16234008) MARIA TERESA BUSQUETS ROSICH
JESSICA TOMAS ANDREU


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.