ASSIGNATURA: ESTADÍSTICA I
CODI: 16234007

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16234007). 09/09/2013    20/12/2013    DILLUNS    12 - 13    Aula 1.16 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (16234007). 09/09/2013    20/12/2013    DIJOUS    9 - 11    Aula 1.16 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16234007) 09/09/2013    20/12/2013    DILLUNS    11 - 12    Aula 1.16 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16234007). 08/01/2014    DIMECRES    12 - 15   
Grp EXAMEN 1 (16234007). 28/01/2014    DIMARTS    12 - 15   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16234007). ALEJANDRO PEREZ LABORDA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (16234007). ALEJANDRO PEREZ LABORDA
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16234007) ALEJANDRO PEREZ LABORDA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.