ASSIGNATURA: ESTADÍSTICA I
CODI: 16234007

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16234007). 12/09/2012    21/12/2012    DILLUNS    12:00 - 13:00    Aula 1.16 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (16234007). 12/09/2012    21/12/2012    DIJOUS    9:00 - 11:00    Aula 1.16 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16234007). 12/09/2012    21/12/2012    DILLUNS    11:00 - 12:00    Aula 1.16 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16234007). 07/01/2013    DILLUNS    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN 1 (16234007). 28/01/2013    DILLUNS    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16234007). BEATRIZ FUMANAL GONZALEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (16234007). BEATRIZ FUMANAL GONZALEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16234007). BEATRIZ FUMANAL GONZALEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.