ASSIGNATURA: ESTADÍSTICA I
CODI: 16234007

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16234007). 06/09/2011    22/12/2011    DILLUNS    12 - 13    Aula 1.15 - Plàstica CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (16234007). 06/09/2011    22/12/2011    DIJOUS    9 - 11    Aula 1.15 - Plàstica CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16234007). 06/09/2011    22/12/2011    DILLUNS    11 - 12    Aula 1.15 - Plàstica CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16234007). 13/01/2012    DIVENDRES    12 - 14   
Grp EXAMEN 1 (16234007). 03/02/2012    DIVENDRES    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16234007). BEATRIZ FUMANAL GONZALEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (16234007). BEATRIZ FUMANAL GONZALEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16234007). BEATRIZ FUMANAL GONZALEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.