ASSIGNATURA: ESTADÍSTICA I
CODI: 16234007

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16234007). 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    12:00 - 13:00    Aula 01 CAT
Grp PRĀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (16234007). 06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    9:00 - 11:00    Aula 01 CAT
06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    9:00 - 11:00    Aula d'Informātica CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16234007). 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    11:00 - 12:00    Aula 01 CAT


DATA EXĀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16234007). 13/01/2011    DIJOUS    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN 1 (16234007). 03/02/2011    DIJOUS    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16234007). CARLA ALIAU RIBES
Grp PRĀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (16234007). CARLA ALIAU RIBES
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16234007). CARLA ALIAU RIBES


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.