ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
CODI: 16234005

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16234005). 04/02/2013    24/05/2013    DIMECRES    12:00 - 13:00    Aula 1.16 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16234005). 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    9:00 - 11:00    Aula 1.16 CAT
04/02/2013    24/05/2013    DIMECRES    11:00 - 12:00    Aula 1.16 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16234005). 06/06/2013    DIJOUS    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN 1 (16234005). 27/06/2013    DIJOUS    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16234005). JORDI SARDÀ PONS
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16234005). JORDI SARDÀ PONS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.