ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
CODI: 16234001

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1UM (16234001). 09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    11:00 - 13:00    Aula 1.15 - Plàstica CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1UM (16234001) 09/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    9:00 - 11:00    Aula 1.15 - Plàstica CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1UM (16234001). LORENZO CALLAU MASCARELL
Grp CLASSE MAGISTRAL 1UM (16234001) LORENZO CALLAU MASCARELL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.