ASSIGNATURA: ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
CODI: 16224212

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1UM (16224212). 04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    11 - 13    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 CAS
04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    11 - 13    AULA A.2.1 CAS
Grp MAGISTRAL 1UM (16224212) 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    9 - 11    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 CAS
04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    9 - 11    AULA A.2.1 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16224212). 30/05/2019    DIJOUS    15 - 17   
Grp EXAMEN 1 (16224212). 19/06/2019    DIMECRES    15 - 17   


GRUP PROFESSORAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1UM (16224212). LUIS DÍAZ SERRANO
Grp MAGISTRAL 1UM (16224212) LUIS DÍAZ SERRANO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.