ASSIGNATURA: ECONOMIA INTERNACIONAL
CODI: 16224203

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMI/PRO.1UM*Anglès*(16224203)*REUS**FIC,ADE,ECO,ADET,ADE+FIC,ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    12 - 13    AULA A.2.2 ANG
Grp MAGIST 1UM*Anglès*(16224203)*REUS**FIC,ADE,ECO,ADET,ADE+FIC,ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    9 - 11    AULA A.2.2 ANG
03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    11 - 12    AULA A.2.2 ANG


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16224203). 02/06/2020    DIMARTS    9 - 11   
Grp EXAMEN (16224203). 18/06/2020    DIJOUS    9 - 11   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMI/PRO.1UM*Anglès*(16224203)*REUS**FIC,ADE,ECO,ADET,ADE+FIC,ADE+DRET* JAVIER COCA SÁNCHEZ
Grp MAGIST 1UM*Anglès*(16224203)*REUS**FIC,ADE,ECO,ADET,ADE+FIC,ADE+DRET* JAVIER COCA SÁNCHEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.