ASSIGNATURA: ECONOMIA INTERNACIONAL
CODI: 16224203

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1UM *anglès* (16204203)*REUS* *FiC, ADE, ECO, ADET* 05/02/2018    22/05/2018    DIMECRES    12 - 13    AULA A.0.11 ANG
Grp MAGISTRAL 1UM *anglès* (16204203) *DOCÈNCIA REUS* *FiC,ADE,ECO,ADET* 05/02/2018    22/05/2018    DILLUNS    9 - 11    AULA A.0.11 ANG
05/02/2018    22/05/2018    DIMECRES    11 - 12    AULA A.0.11 ANG


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204203). 28/05/2018    DILLUNS    9 - 11   
Grp EXAMEN (16204203). 19/06/2018    DIMARTS    9 - 11   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1UM *anglès* (16204203)*REUS* *FiC, ADE, ECO, ADET* JAVIER COCA SÁNCHEZ
Grp MAGISTRAL 1UM *anglès* (16204203) *DOCÈNCIA REUS* *FiC,ADE,ECO,ADET* JAVIER COCA SÁNCHEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.