ASSIGNATURA: CIUTADANIA
CODI: 16224106

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204106) *FiC, ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    10:00 - 11:00    AULA A.1.6 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.1.6 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204106) *FiC, ADE+FiC i ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    19:00 - 20:00    AULA A.0.12 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    16:00 - 18:00    AULA A.0.12 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204106) *ADE+FiC i ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    10:00 - 11:00    AULA A.2.2 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.2.2 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204106) *FiC, ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    9:00 - 10:00    AULA A.1.6 CAT
Grp MAGISTRAL 1T (16204106) *FiC, ADE+FiC i ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    18:00 - 19:00    AULA A.0.12 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204106) *ADE+FiC i ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    9:00 - 10:00    AULA A.2.2 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204106). 10/01/2020    DIVENDRES    15:00 - 17:00   
Grp EXAMEN (16204106). 30/01/2020    DIJOUS    15:00 - 17:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204106) *FiC, ECO* MARIA GLÒRIA BARBERÀ MARINÉ
XAVIER CÀMARA TURULL
FERRAN MAÑÉ VERNET
MARÍA DEL CARMEN MOLINA COBO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204106) *FiC, ADE+FiC i ADE+DRET* MARIA GLÒRIA BARBERÀ MARINÉ
XAVIER CÀMARA TURULL
FERRAN MAÑÉ VERNET
MARÍA DEL CARMEN MOLINA COBO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204106) *ADE+FiC i ADE+DRET* MARIA GLÒRIA BARBERÀ MARINÉ
XAVIER CÀMARA TURULL
FERRAN MAÑÉ VERNET
Grp MAGISTRAL 1M (16204106) *FiC, ECO* MARIA GLÒRIA BARBERÀ MARINÉ
MARÍA DEL CARMEN MOLINA COBO
FRANCISCO JAVIER PONCE ALIFONSO
MERCEDES TERUEL CARRIZOSA
Grp MAGISTRAL 1T (16204106) *FiC, ADE+FiC i ADE+DRET* MARIA GLÒRIA BARBERÀ MARINÉ
MARÍA DEL CARMEN MOLINA COBO
FRANCISCO JAVIER PONCE ALIFONSO
MERCEDES TERUEL CARRIZOSA
Grp MAGISTRAL 2M (16204106) *ADE+FiC i ADE+DRET* MARÍA DEL CARMEN MOLINA COBO
FRANCISCO JAVIER PONCE ALIFONSO
MERCEDES TERUEL CARRIZOSA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.