ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES I
CODI: 16224008

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204008).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DILLUNS    12 - 13    AULA A.0.3 CAT
07/09/2016    21/12/2016    DIJOUS    9 - 11    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204008).*FiC,ADE,ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIMARTS    20 - 21    AULA A.0.1 CAS
07/09/2016    21/12/2016    DIVENDRES    17 - 19    AULA A.0.1 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204008).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIMARTS    12 - 13    AULA A.0.4 CAS
07/09/2016    21/12/2016    DIVENDRES    9 - 11    AULA A.0.4 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204008).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIMECRES    18 - 19    AULA A.0.3 CAT
07/09/2016    21/12/2016    DIVENDRES    19 - 21    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204008).*FiC, ADE, ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DILLUNS    10 - 11    AULA A.1.2 CAS
07/09/2016    21/12/2016    DIMECRES    11 - 13    AULA A.1.2 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M (16204008).*anglès**FiC, ADE, ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DILLUNS    10 - 11    AULA A.2.2 ANG
07/09/2016    21/12/2016    DIMECRES    11 - 13    AULA A.2.2 ANG
Grp MAGISTRAL 1M (16204008) *FiC, ADE i ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DILLUNS    11 - 12    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 1T (16204008) *FiC, ADE,ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIMARTS    19 - 20    AULA A.0.1 CAS
Grp MAGISTRAL 2M (16204008) *FiC, ADE i ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIMARTS    11 - 12    AULA A.0.4 CAS
Grp MAGISTRAL 2T (16204008) *FiC, ADE i ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DIMECRES    17 - 18    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204008) *FiC, ADE i ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DILLUNS    9 - 10    AULA A.1.2 CAS
Grp MAGISTRAL 4M (16204008) *anglès* *FiC, ADE, ECO* 07/09/2016    21/12/2016    DILLUNS    9 - 10    AULA A.2.2 ANG


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204008). 16/01/2017    DILLUNS    12 - 14   
Grp EXAMEN 1 (16204008). 02/02/2017    DIJOUS    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204008).*FiC, ADE, ECO* JOAN MARIA LLATSER GAYA
MISERICÒRDIA VILELLA BACH
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204008).*FiC,ADE,ECO* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204008).*FiC, ADE, ECO* FRANCISCO LLERENA GARRÉS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204008).*FiC, ADE, ECO* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
FRANCISCO LLERENA GARRÉS
NORBERTO MARQUEZ ALVAREZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204008).*FiC, ADE, ECO* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
JOAN MARIA LLATSER GAYA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M (16204008).*anglès**FiC, ADE, ECO* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
MISERICÒRDIA VILELLA BACH
Grp MAGISTRAL 1M (16204008) *FiC, ADE i ECO* JOAN MARIA LLATSER GAYA
NORBERTO MARQUEZ ALVAREZ
MISERICÒRDIA VILELLA BACH
Grp MAGISTRAL 1T (16204008) *FiC, ADE,ECO* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
Grp MAGISTRAL 2M (16204008) *FiC, ADE i ECO* FRANCISCO LLERENA GARRÉS
Grp MAGISTRAL 2T (16204008) *FiC, ADE i ECO* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
FRANCISCO LLERENA GARRÉS
NORBERTO MARQUEZ ALVAREZ
Grp MAGISTRAL 3M (16204008) *FiC, ADE i ECO* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
JOAN MARIA LLATSER GAYA
Grp MAGISTRAL 4M (16204008) *anglès* *FiC, ADE, ECO* AURELIO FERNÁNDEZ BARIVIERA
MISERICÒRDIA VILELLA BACH


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.