ASSIGNATURA: ESTADÍSTICA I
CODI: 16224007

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204007).*FiC, ADE, ECO, ADE+TDAWIM* 28/09/2020    15/01/2021    DIVENDRES    12:00 - 13:30    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204007).*FiC, ADE, ECO* 28/09/2020    15/01/2021    DIJOUS    16:00 - 17:30    AULA A.1.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 28/09/2020    15/01/2021    DIJOUS    13:30 - 15:00    LAB. INFORMÀTICA I-0.1/A. INF. USUARIS CAT
28/09/2020    15/01/2021    DIJOUS    13:30 - 15:00    AULA A.1.2 CAT
28/09/2020    15/01/2021    DIJOUS    13:30 - 15:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204007).*FiC, ADE, ECO* 28/09/2020    15/01/2021    DIJOUS    17:30 - 19:00    AULA A.0.4 CAT
28/09/2020    15/01/2021    DIJOUS    17:30 - 19:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1 CAT
28/09/2020    15/01/2021    DIJOUS    17:30 - 19:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 28/09/2020    15/01/2021    DIJOUS    8:00 - 9:30    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 28/09/2020    15/01/2021    DIMECRES    9:30 - 11:00    AULA A.0.4 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1M (16204007).*FiC, ADE, ECO, ADE+TDAWIM* 28/09/2020    15/01/2021    DIMARTS    14:00 - 15:00    AULA A.0.3 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1T (16204007).*FiC, ADE,ECO* 28/09/2020    15/01/2021    DILLUNS    18:00 - 19:00    AULA A.1.3 CAT
28/09/2020    15/01/2021    DILLUNS    18:00 - 19:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1 CAT
28/09/2020    15/01/2021    DILLUNS    18:00 - 19:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 28/09/2020    15/01/2021    DIMARTS    12:30 - 13:30    AULA A.1.2 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2T (16204007).*FiC, ADE i ECO* 28/09/2020    15/01/2021    DIMARTS    16:30 - 17:30    AULA A.0.4 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3M (16204007).*FiC, ADE i ECO* 28/09/2020    15/01/2021    DILLUNS    10:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4M (16204007).*FiC, ADE i ECO* 28/09/2020    15/01/2021    DILLUNS    8:30 - 9:30    AULA A.0.4 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204007) *FiC, ADE i ECO, ADE+TDAWIM* 28/09/2020    15/01/2021    DIMARTS    13:30 - 14:00    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 1T (16204007) *FiC, ADE, ECO* 28/09/2020    15/01/2021    DILLUNS    17:30 - 18:00    AULA A.1.3 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 28/09/2020    15/01/2021    DIMARTS    12:00 - 12:30    AULA A.1.2 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204007) *FiC, ADE, ECO* 28/09/2020    15/01/2021    DIMARTS    16:00 - 16:30    AULA A.0.4 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 28/09/2020    15/01/2021    DILLUNS    9:30 - 10:00    AULA A.0.2 CAS
Grp MAGISTRAL 4M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 28/09/2020    15/01/2021    DILLUNS    8:00 - 8:30    AULA A.0.4 CAT
28/09/2020    15/01/2021    DILLUNS    8:00 - 8:30    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 CAT
28/09/2020    15/01/2021    DILLUNS    8:00 - 8:30    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204007). 19/01/2021    DIMARTS    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16204007). 09/02/2021    DIMARTS    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204007).*FiC, ADE, ECO, ADE+TDAWIM* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
ADRIAN PASTOR MATEO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204007).*FiC, ADE, ECO* RAQUEL CASAS CRIADO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204007).*FiC, ADE, ECO* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204007).*FiC, ADE, ECO* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204007).*FiC, ADE, ECO* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204007).*FiC, ADE, ECO* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1M (16204007).*FiC, ADE, ECO, ADE+TDAWIM* ADRIAN PASTOR MATEO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1T (16204007).*FiC, ADE,ECO* JOAN MASIP VIÑES
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2T (16204007).*FiC, ADE i ECO* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3M (16204007).*FiC, ADE i ECO* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4M (16204007).*FiC, ADE i ECO* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp MAGISTRAL 1M (16204007) *FiC, ADE i ECO, ADE+TDAWIM* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Grp MAGISTRAL 1T (16204007) *FiC, ADE, ECO* RAQUEL CASAS CRIADO
Grp MAGISTRAL 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp MAGISTRAL 2T (16204007) *FiC, ADE, ECO* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Grp MAGISTRAL 3M (16204007) *FiC, ADE i ECO* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp MAGISTRAL 4M (16204007) *FiC, ADE i ECO* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.