ASSIGNATURA: ESTADÍSTICA I
CODI: 16224007

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204007).*FiC, ADE, ECO, ADE+FIC, ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    19:00 - 20:00    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    12:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204007).*FiC, ADE, ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* 30/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    17:00 - 18:00    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA A.0.11 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204007).*ADE+FiC* 09/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    10:00 - 11:00    AULA A.0.1 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6M (16204007).*ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    12:00 - 13:00    AULA A.0.8 CAS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1M (16204007).*FiC, ADE i ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.0.2 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1T (16204007).*FiC, ADE,ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    16:00 - 18:00    AULA A.0.1 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    16:00 - 18:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    9:00 - 11:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2T (16204007).*FiC, ADE i ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* 30/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    18:00 - 20:00    AULA A.0.2 CAT
30/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    18:00 - 20:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3M (16204007).*FiC, ADE i ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.0.4 CAS
09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4M (16204007).*FiC, ADE i ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.0.11 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5M (16204007).*ADE+FiC* 09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA A.0.1 CAS
09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 CAS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 6M (16204007).*ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.0.8 CAS
09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    9:00 - 11:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 CAS
Grp MAGISTRAL 1M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 1T (16204007) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    18:00 - 19:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    11:00 - 12:00    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204007) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 30/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    15:00 - 17:00    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    9:00 - 10:00    AULA A.0.4 CAS
Grp MAGISTRAL 4M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    9:00 - 10:00    AULA A.0.11 CAT
Grp MAGISTRAL 5M (16204007) *ADE+FiC* 09/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    9:00 - 10:00    AULA A.0.1 CAS
Grp MAGISTRAL 6M (16204007) *ADE+DRET* 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    11:00 - 12:00    AULA A.0.8 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204007). 07/01/2020    DIMARTS    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16204007). 27/01/2020    DILLUNS    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204007).*FiC, ADE, ECO* ALEJANDRO PEREZ LABORDA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204007).*FiC, ADE, ECO, ADE+FIC, ADE+DRET* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204007).*FiC, ADE, ECO* MARIA MISERICORDIA DOMINGO VERNIS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204007).*FiC, ADE, ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204007).*FiC, ADE, ECO* ADRIAN PASTOR MATEO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204007).*FiC, ADE, ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204007).*ADE+FiC* MARIA MISERICORDIA DOMINGO VERNIS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6M (16204007).*ADE+DRET* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1M (16204007).*FiC, ADE i ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1T (16204007).*FiC, ADE,ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* JOAN MASIP VIÑES
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* MARIA MISERICORDIA DOMINGO VERNIS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2T (16204007).*FiC, ADE i ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3M (16204007).*FiC, ADE i ECO* ADRIAN PASTOR MATEO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4M (16204007).*FiC, ADE i ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5M (16204007).*ADE+FiC* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 6M (16204007).*ADE+DRET* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Grp MAGISTRAL 1M (16204007) *FiC, ADE i ECO* ALEJANDRO PEREZ LABORDA
Grp MAGISTRAL 1T (16204007) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp MAGISTRAL 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* MARIA MISERICORDIA DOMINGO VERNIS
Grp MAGISTRAL 2T (16204007) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp MAGISTRAL 3M (16204007) *FiC, ADE i ECO* ADRIAN PASTOR MATEO
Grp MAGISTRAL 4M (16204007) *FiC, ADE i ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp MAGISTRAL 5M (16204007) *ADE+FiC* MARIA MISERICORDIA DOMINGO VERNIS
Grp MAGISTRAL 6M (16204007) *ADE+DRET* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.