ASSIGNATURA: ESTADÍSTICA I
CODI: 16224007

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204007).*FiC, ADE, ECO, ADE+FIC, ADE+DRET* 06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    17:00 - 18:00    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    10:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204007).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIMECRES    17:00 - 18:00    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA A.0.5 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5M (16204007).*ADE+FiC* 06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 6M (16204007).*ADE+DRET* 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    12:00 - 13:00    AULA MAS VILA CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1M (16204007).*FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.0.2 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1T (16204007).*FiC, ADE,ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    18:00 - 20:00    AULA A.0.1 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    18:00 - 20:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2T (16204007).*FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    18:00 - 20:00    AULA A.0.2 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    18:00 - 20:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3M (16204007).*FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.0.4 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DILLUNS    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4M (16204007).*FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.0.5 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DILLUNS    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5M (16204007).*ADE+FiC* 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.0.1 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 6M (16204007).*ADE+DRET* 06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    9:00 - 11:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1 CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA MAS VILA CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 1T (16204007) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    16:00 - 17:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    9:00 - 10:00    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204007) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIMECRES    16:00 - 17:00    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    9:00 - 10:00    AULA A.0.4 CAT
Grp MAGISTRAL 4M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 06/09/2017    22/12/2017    DIJOUS    9:00 - 10:00    AULA A.0.5 CAT
Grp MAGISTRAL 5M (16204007) *ADE+FiC* 06/09/2017    22/12/2017    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 6M (16204007) *ADE+DRET* 06/09/2017    22/12/2017    DIMARTS    11:00 - 12:00    AULA MAS VILA CAT
06/09/2017    22/12/2017    DIMECRES    18:00 - 19:00    CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204007). 12/01/2018    DIVENDRES    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN (16204007). 02/02/2018    DIVENDRES    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204007).*FiC, ADE, ECO* MARIA DEL CARMEN MORENO ORDOÑEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204007).*FiC, ADE, ECO, ADE+FIC, ADE+DRET* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204007).*FiC, ADE, ECO* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204007).*FiC, ADE, ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204007).*FiC, ADE, ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M (16204007).*FiC, ADE, ECO* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5M (16204007).*ADE+FiC* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 6M (16204007).*ADE+DRET* JUAN MANUEL LÓPEZ-REY LAURENS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1M (16204007).*FiC, ADE i ECO* MARIA DEL CARMEN MORENO ORDOÑEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1T (16204007).*FiC, ADE,ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* JOAN MASIP VIÑES
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2T (16204007).*FiC, ADE i ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3M (16204007).*FiC, ADE i ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4M (16204007).*FiC, ADE i ECO* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5M (16204007).*ADE+FiC* ALEJANDRO PEREZ LABORDA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 6M (16204007).*ADE+DRET* JUAN MANUEL LÓPEZ-REY LAURENS
Grp MAGISTRAL 1M (16204007) *FiC, ADE i ECO* MARIA DEL CARMEN MORENO ORDOÑEZ
Grp MAGISTRAL 1T (16204007) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp MAGISTRAL 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Grp MAGISTRAL 2T (16204007) *FiC, ADE i ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp MAGISTRAL 3M (16204007) *FiC, ADE i ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp MAGISTRAL 4M (16204007) *FiC, ADE i ECO* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Grp MAGISTRAL 5M (16204007) *ADE+FiC* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp MAGISTRAL 6M (16204007) *ADE+DRET* JUAN MANUEL LÓPEZ-REY LAURENS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.