ASSIGNATURA: PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
CODI: 16224006

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204006).*FiC, ADE, ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DIJOUS    12:00 - 13:30    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204006).*FiC, ADE, ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DIMECRES    13:30 - 15:00    AULA A.1.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204006).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 15/02/2021    01/06/2021    DIMECRES    17:30 - 19:00    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204006).*FiC, ADE, ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DIVENDRES    9:30 - 11:00    AULA A.0.3 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204006).*FiC, ADE, ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DIVENDRES    8:00 - 9:30    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMIN./PROBL.1T(16204006).*FiC,ADE,ECO, ADE+TDAWIN* 15/02/2021    01/06/2021    DIJOUS    17:30 - 19:00    AULA A.1.3 CAS
Grp MAGISTRAL 1M (16204006) *FiC, ADE i ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DILLUNS    13:30 - 15:00    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 1T (16204006) *FiC,ADE,ECO, ADE+TDAWIM* 15/02/2021    01/06/2021    DIMARTS    16:00 - 17:30    AULA A.1.3 CAS
Grp MAGISTRAL 2M (16204006) *FiC, ADE i ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DILLUNS    12:00 - 13:30    AULA A.1.2 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204006) *FiC, ADE i ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DILLUNS    16:00 - 17:30    AULA A.0.4 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204006) *FiC, ADE i ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DIMECRES    8:00 - 9:30    AULA A.0.3 CAS
Grp MAGISTRAL 4M (16204006) *FiC, ADE i ECO* 15/02/2021    01/06/2021    DIMARTS    9:30 - 11:00    AULA A.0.4 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204006). 04/06/2021    DIVENDRES    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16204006). 28/06/2021    DILLUNS    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204006).*FiC, ADE, ECO* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204006).*FiC, ADE, ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204006).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204006).*FiC, ADE, ECO* YULIYA LOVCHA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204006).*FiC, ADE, ECO* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
Grp SEMIN./PROBL.1T(16204006).*FiC,ADE,ECO, ADE+TDAWIN* DAVID UCEDA TARAMONA
Grp MAGISTRAL 1M (16204006) *FiC, ADE i ECO* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
Grp MAGISTRAL 1T (16204006) *FiC,ADE,ECO, ADE+TDAWIM* DAVID UCEDA TARAMONA
Grp MAGISTRAL 2M (16204006) *FiC, ADE i ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp MAGISTRAL 2T (16204006) *FiC, ADE i ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp MAGISTRAL 3M (16204006) *FiC, ADE i ECO* YULIYA LOVCHA
Grp MAGISTRAL 4M (16204006) *FiC, ADE i ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.