ASSIGNATURA: PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
CODI: 16224006

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204006).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    9 - 11    AULA A.0.3 CAT
06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    9 - 11    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204006).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    17 - 19    AULA A.0.1 CAS
06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    17 - 19    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204006).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    11 - 13    AULA A.0.4 CAT
06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    11 - 13    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204006).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    19 - 21    AULA A.0.3 CAT
06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    19 - 21    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204006).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    11 - 13    AULA A.1.2 CAT
06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    11 - 13    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M (16204006).*anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    11 - 13    AULA A.2.2 ANG
06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    11 - 13    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 ANG
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5M (16204006).*ADE+FiC* 06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    11 - 13    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204006) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DILLUNS    11 - 13    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 1T (16204006) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    19 - 21    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204006) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    9 - 11    AULA A.0.4 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204006) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    17 - 19    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204006) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    9 - 11    AULA A.1.2 CAT
Grp MAGISTRAL 4M (16204006) *anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    9 - 11    AULA A.2.2 ANG
Grp MAGISTRAL 5M (16204006) *ADE+FiC* 06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    9 - 11    AULA A.0.1 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204006). 02/06/2017    DIVENDRES    12 - 14   
Grp EXAMEN 1 (16204006). 22/06/2017    DIJOUS    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204006).*FiC, ADE, ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204006).*FiC, ADE, ECO* YULIYA LOVCHA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204006).*FiC, ADE, ECO* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204006).*FiC, ADE, ECO* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
JUAN CARLOS SÁNCHEZ TOSTADO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204006).*FiC, ADE, ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M (16204006).*anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* SABINE CHARLOTTE M FLAMAND
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5M (16204006).*ADE+FiC* YULIYA LOVCHA
Grp MAGISTRAL 1M (16204006) *FiC, ADE i ECO* JUDIT ALBIOL SÁNCHEZ
Grp MAGISTRAL 1T (16204006) *FiC, ADE i ECO* JUDIT ALBIOL SÁNCHEZ
Grp MAGISTRAL 2M (16204006) *FiC, ADE i ECO* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
Grp MAGISTRAL 2T (16204006) *FiC, ADE i ECO* JUAN CARLOS SÁNCHEZ TOSTADO
Grp MAGISTRAL 3M (16204006) *FiC, ADE i ECO* JUDIT ALBIOL SÁNCHEZ
Grp MAGISTRAL 4M (16204006) *anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* SABINE CHARLOTTE M FLAMAND
Grp MAGISTRAL 5M (16204006) *ADE+FiC* YULIYA LOVCHA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.