ASSIGNATURA: COMPTABILITAT FINANCERA
CODI: 16224002

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204002).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    10 - 11    AULA A.0.2 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    11 - 13    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204002).*FiC, ADE, ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    17 - 18    AULA A.0.1 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    18 - 20    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204002).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    12 - 13    AULA A.0.3 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    9 - 11    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204002).*FiC, ADE, ECO, ADE+DRET i ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    17 - 18    AULA A.0.2 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    18 - 20    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204002).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    12 - 13    AULA A.0.4 CAS
04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    9 - 11    AULA A.0.4 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204002).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    12 - 13    AULA A.0.5 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    9 - 11    AULA A.0.5 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204002).*ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    12 - 13    AULA A.0.1 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    9 - 11    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6M (16204002).*ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    12 - 13    AULA A.0.8 CAS
04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    9 - 11    AULA A.0.8 CAS
Grp MAGISTRAL 1M (16204002) *FiC, ADE i ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    9 - 10    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 1T (16204002) *FiC,ADE,ECO, ADE+DRET i ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    16 - 17    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204002) *FiC, ADE i ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    11 - 12    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204002) *FiC, ADE i ECO, ADE+DRET i ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    16 - 17    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204002) *FiC, ADE i ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    11 - 12    AULA A.0.4 CAS
Grp MAGISTRAL 4M (16204002) *FiC, ADE i ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    11 - 12    AULA A.0.5 CAT
Grp MAGISTRAL 5M (16204002) *ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    11 - 12    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 6M (16204002) *ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    11 - 12    AULA A.0.8 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204002). 30/05/2019    DIJOUS    12 - 14   
Grp EXAMEN 1 (16204002). 20/06/2019    DIJOUS    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204002).*FiC, ADE, ECO* LAIA PIÉ DOLS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204002).*FiC, ADE, ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204002).*FiC, ADE, ECO* LAIA PIÉ DOLS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204002).*FiC, ADE, ECO, ADE+DRET i ADE+FiC* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204002).*FiC, ADE, ECO* RAMON CASAMITJANA OLIVE
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204002).*ADE+FiC* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6M (16204002).*ADE+DRET* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp MAGISTRAL 1M (16204002) *FiC, ADE i ECO* LAIA PIÉ DOLS
Grp MAGISTRAL 1T (16204002) *FiC,ADE,ECO, ADE+DRET i ADE+FiC* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp MAGISTRAL 2M (16204002) *FiC, ADE i ECO* LAIA PIÉ DOLS
Grp MAGISTRAL 2T (16204002) *FiC, ADE i ECO, ADE+DRET i ADE+FiC* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp MAGISTRAL 3M (16204002) *FiC, ADE i ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp MAGISTRAL 4M (16204002) *FiC, ADE i ECO* RAMON CASAMITJANA OLIVE
Grp MAGISTRAL 5M (16204002) *ADE+FiC* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp MAGISTRAL 6M (16204002) *ADE+DRET* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.