ASSIGNATURA: COMPTABILITAT FINANCERA
CODI: 16224002

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2012    25/05/2012    DIMARTS    12:00 - 13:00    AULA A.0.1 CAT
06/02/2012    25/05/2012    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2012    25/05/2012    DIMARTS    10:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAT
06/02/2012    25/05/2012    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2012    25/05/2012    DILLUNS    12:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAT
06/02/2012    25/05/2012    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2012    25/05/2012    DILLUNS    10:00 - 11:00    AULA A.1.1 CAT
06/02/2012    25/05/2012    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.1.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2012    25/05/2012    DIMECRES    10:00 - 11:00    AULA A.1.2 CAT
06/02/2012    25/05/2012    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA A.1.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2012    25/05/2012    DIMECRES    10:00 - 11:00    AULA A.1.3 CAT
06/02/2012    25/05/2012    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA A.1.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204002).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2012    25/05/2012    DILLUNS    12:00 - 13:00    AULA A.2.2 CAT
06/02/2012    25/05/2012    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.2.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 8 (16204002).*Grup tarda* *FiC* 06/02/2012    25/05/2012    DILLUNS    20:00 - 21:00    AULA A.1.6 CAT
06/02/2012    25/05/2012    DIJOUS    17:00 - 19:00    AULA A.1.6 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204002). *FiC, ADE i ECO* 06/02/2012    25/05/2012    DIMARTS    11:00 - 12:00    AULA A.0.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204002). *FiC, ADE i ECO* 06/02/2012    25/05/2012    DIMARTS    9:00 - 10:00    AULA A.0.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204002). *FiC, ADE i ECO* 06/02/2012    25/05/2012    DILLUNS    11:00 - 12:00    AULA A.0.3 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204002). *FiC, ADE i ECO* 06/02/2012    25/05/2012    DILLUNS    9:00 - 10:00    AULA A.1.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204002). *FiC, ADE i ECO* 06/02/2012    25/05/2012    DIMECRES    9:00 - 10:00    AULA A.1.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204002). *FiC, ADE i ECO* 06/02/2012    25/05/2012    DIMECRES    9:00 - 10:00    AULA A.1.3 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204002). *FiC, ADE i ECO* 06/02/2012    25/05/2012    DILLUNS    11:00 - 12:00    AULA A.2.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 8 (16204002). *Grup tarda* *FiC* 06/02/2012    25/05/2012    DILLUNS    19:00 - 20:00    AULA A.1.6 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204002). 05/06/2012    DIMARTS    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN 1 (16204002). 25/06/2012    DILLUNS    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (16204002).*FiC, ADE, ECO* RAMON MARIA BURRUT RIBES
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (16204002).*FiC, ADE, ECO* RAMON MARIA BURRUT RIBES
JORDI ESPASA ARANA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 6 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 7 (16204002).*FiC, ADE, ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 8 (16204002).*Grup tarda* *FiC* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204002). *FiC, ADE i ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16204002). *FiC, ADE i ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16204002). *FiC, ADE i ECO* MARIA JOSE PORRAS GARCIA
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (16204002). *FiC, ADE i ECO* RAMON MARIA BURRUT RIBES
Grp CLASSE MAGISTRAL 5 (16204002). *FiC, ADE i ECO* RAMON MARIA BURRUT RIBES
JORDI ESPASA ARANA
Grp CLASSE MAGISTRAL 6 (16204002). *FiC, ADE i ECO* MARÍA ÁNGELES TRAVÉ BAUTISTA
Grp CLASSE MAGISTRAL 7 (16204002). *FiC, ADE i ECO* MARIA HELENA SUÁREZ ELUSTONDO
Grp CLASSE MAGISTRAL 8 (16204002). *Grup tarda* *FiC* MARIA JOSE PORRAS GARCIA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.