ASSIGNATURA: PRÀCTIQUES EXTERNES
CODI: 16214401

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)