ASSIGNATURA: ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
CODI: 16214215

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204108) * FiC i ADE* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    10:00 - 11:00    AULA A.1.5 CAS
04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.1.5 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204108) * FiC, ADE+FiC * 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    17:00 - 18:00    AULA A.0.11 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    18:00 - 20:00    AULA A.0.11 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204108) * ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    10:00 - 11:00    AULA A.0.11 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA A.0.11 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204108) *FiC i ADE* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    9:00 - 10:00    AULA A.1.5 CAS
Grp MAGISTRAL 1T (16204108) *FiC, ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA A.0.11 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204108) *ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    9:00 - 10:00    AULA A.0.11 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204108). 03/06/2019    DILLUNS    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16204108). 20/06/2019    DIJOUS    15:00 - 17:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204108) * FiC i ADE* MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ MERAYO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204108) * FiC, ADE+FiC * MARÍA ISABEL VIDAL GIBERT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204108) * ADE+FiC* MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ MERAYO
Grp MAGISTRAL 1M (16204108) *FiC i ADE* MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ MERAYO
Grp MAGISTRAL 1T (16204108) *FiC, ADE+FiC* MARÍA ISABEL VIDAL GIBERT
Grp MAGISTRAL 2M (16204108) *ADE+FiC* MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ MERAYO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.