ASSIGNATURA: ECONOMIA INTERNACIONAL
CODI: 16214203

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1UM *anglès* (16224203)*REUS* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    12 - 13    AULA A.2.2 ANG
Grp MAGIST. 1UM *anglès*(16224203)*DOCÈNCIA REUS**FIC,ADE,ECO,ADET,ADE+FIC* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    9 - 11    AULA A.2.2 ANG
04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    11 - 12    AULA A.2.2 ANG


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16224203). 28/05/2019    DIMARTS    9 - 11   
Grp EXAMEN (16224203). 17/06/2019    DILLUNS    9 - 11   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1UM *anglès* (16224203)*REUS* JAVIER COCA SÁNCHEZ
Grp MAGIST. 1UM *anglès*(16224203)*DOCÈNCIA REUS**FIC,ADE,ECO,ADET,ADE+FIC* JAVIER COCA SÁNCHEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.