ASSIGNATURA: COMPTABILITAT DE GESTIÓ
CODI: 16214117

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16214117) *ADE* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    10 - 11    AULA A.1.6 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    11 - 13    AULA A.1.6 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16214117) *ADE i ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    17 - 18    AULA A.0.3 CAS
04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    18 - 20    AULA A.0.3 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16214117) *ADE* 04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    11 - 13    AULA A.0.12 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16214117) *ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    10 - 11    AULA A.0.10 CAS
04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    11 - 13    AULA A.0.10 CAS
Grp MAGISTRAL 1M (16214117) *ADE* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    9 - 10    AULA A.1.6 CAT
Grp MAGISTRAL 1T (16214117) *ADE, ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    16 - 17    AULA A.0.3 CAS
Grp MAGISTRAL 2M (16214117) *ADE* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    9 - 10    AULA A.0.12 CAS
Grp MAGISTRAL 3M (16214117) *ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    9 - 10    AULA A.0.10 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214117). 28/05/2019    DIMARTS    12 - 14   
Grp EXAMEN (16214117). 20/06/2019    DIJOUS    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16214117) *ADE* MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ REBULL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16214117) *ADE i ADE+FiC* MATÍAS CARLOS GINIEIS IRIBARREN
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16214117) *ADE* MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ REBULL
MARIA ARANTZAZU VIDAL BLASCO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16214117) *ADE+FiC* MARIA ARANTZAZU VIDAL BLASCO
Grp MAGISTRAL 1M (16214117) *ADE* MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ REBULL
Grp MAGISTRAL 1T (16214117) *ADE, ADE+FiC* MATÍAS CARLOS GINIEIS IRIBARREN
Grp MAGISTRAL 2M (16214117) *ADE* MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ REBULL
MARIA ARANTZAZU VIDAL BLASCO
Grp MAGISTRAL 3M (16214117) *ADE+FiC* MARIA ARANTZAZU VIDAL BLASCO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.