ASSIGNATURA: COMPTABILITAT DE GESTIÓ
CODI: 16214117

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES ECTS 1 (16214117). 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    12 - 13    AULA A.1.1 CAT
04/02/2013    24/05/2013    DIJOUS    9 - 11    AULA A.1.1 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES ECTS 2 (16214117). 04/02/2013    24/05/2013    DIMARTS    10 - 11    AULA A.1.2 CAT
04/02/2013    24/05/2013    DIJOUS    11 - 13    AULA A.1.2 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES ECTS 3 (16214117). 04/02/2013    24/05/2013    DIMECRES    10 - 11    AULA A.1.3 CAT
04/02/2013    24/05/2013    DIVENDRES    11 - 13    AULA A.1.3 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16214117). 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    11 - 12    AULA A.1.1 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16214117) 04/02/2013    24/05/2013    DIMARTS    9 - 10    AULA A.1.2 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16214117) 04/02/2013    24/05/2013    DIMECRES    9 - 10    AULA A.1.3 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214117). 07/06/2013    DIVENDRES    12 - 14   
Grp EXAMEN (16214117). 28/06/2013    DIVENDRES    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES ECTS 1 (16214117). MATÍAS CARLOS GINIEIS IRIBARREN
RICARD MONCLÚS GUITART
Grp SEMINARIS/PROBLEMES ECTS 2 (16214117). RICARD MONCLÚS GUITART
MARIA ARANTZAZU VIDAL BLASCO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES ECTS 3 (16214117). MARIA ARANTZAZU VIDAL BLASCO
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16214117). MATÍAS CARLOS GINIEIS IRIBARREN
RICARD MONCLÚS GUITART
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16214117) RICARD MONCLÚS GUITART
MARIA ARANTZAZU VIDAL BLASCO
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16214117) MARIA ARANTZAZU VIDAL BLASCO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.