ASSIGNATURA: DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
CODI: 16214115

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1(16214115). 07/02/2011    22/05/2011    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.0.6 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (16214115). 07/02/2011    22/05/2011    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.0.11 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3 (16214115). 07/02/2011    22/05/2011    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA A.0.12 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16214115). 07/02/2011    22/05/2011    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.0.6 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16214115). 07/02/2011    22/05/2011    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.0.11 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16214115). 07/02/2011    22/05/2011    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.12 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214115). 01/06/2011    DIMECRES    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16214115). 21/06/2011    DIMARTS    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1(16214115). ANGEL LUIS ARENAS GARCIA-CECA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (16214115). FRANCESC XAVIER ARNAVAT CARBALLIDO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3 (16214115). FERRAN COLÀS RICART
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16214115). ANGEL LUIS ARENAS GARCIA-CECA
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16214115). FRANCESC XAVIER ARNAVAT CARBALLIDO
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16214115). FERRAN COLÀS RICART


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.