ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
CODI: 16214113

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16214113). 07/09/2016    21/12/2016    DILLUNS    10 - 11    AULA A.0.6 CAS
07/09/2016    21/12/2016    DIMECRES    11 - 13    AULA A.0.6 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16214113). 07/09/2016    21/12/2016    DIMARTS    12 - 13    AULA A.0.2 CAS
07/09/2016    21/12/2016    DIVENDRES    9 - 11    AULA A.0.2 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16214113). 07/09/2016    21/12/2016    DILLUNS    12 - 13    AULA A.0.11 CAS
07/09/2016    21/12/2016    DIJOUS    9 - 11    AULA A.0.11 CAS
Grp MAGISTRAL 1M (16214113) 07/09/2016    21/12/2016    DILLUNS    9 - 10    AULA A.0.6 CAS
Grp MAGISTRAL 2M (16214113) 07/09/2016    21/12/2016    DIMARTS    11 - 12    AULA A.0.2 CAS
Grp MAGISTRAL 3M (16214113) 07/09/2016    21/12/2016    DILLUNS    11 - 12    AULA A.0.11 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214113). 11/01/2017    DIMECRES    18 - 20   
Grp EXAMEN (16214113). 31/01/2017    DIMARTS    18 - 20   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16214113). MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16214113). MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16214113). MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO
Grp MAGISTRAL 1M (16214113) MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO
Grp MAGISTRAL 2M (16214113) MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO
Grp MAGISTRAL 3M (16214113) MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.