ASSIGNATURA: TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
CODI: 16214112

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16214112) *ADE,ADE+FiC* 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    10 - 11    AULA A.1.1 CAS
06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    11 - 13    AULA A.1.1 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16214112) *ADE* 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    18 - 19    AULA A.0.2 CAS
06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    19 - 21    AULA A.0.2 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16214112) *ADE* 06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    10 - 11    AULA A.1.6 CAT
06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    11 - 13    AULA A.1.6 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16214112) *ADE, ADE+FiC* 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    9 - 10    AULA A.1.1 CAS
Grp MAGISTRAL 1T (16214112) *ADE* 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    17 - 18    AULA A.0.2 CAS
Grp MAGISTRAL 2M (16214112) *ADE* 06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    9 - 10    AULA A.1.6 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214112). 02/06/2017    DIVENDRES    12 - 14   
Grp EXAMEN (16214112). 22/06/2017    DIJOUS    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16214112) *ADE,ADE+FiC* JUAN PABLO GONZALES BUSTOS
ANA BEATRIZ HERNANDEZ LARA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16214112) *ADE* JUAN PABLO GONZALES BUSTOS
ANA BEATRIZ HERNANDEZ LARA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16214112) *ADE* MARIA MATILDE VILLARROYA MARTÍNEZ
Grp MAGISTRAL 1M (16214112) *ADE, ADE+FiC* ANA BEATRIZ HERNANDEZ LARA
Grp MAGISTRAL 1T (16214112) *ADE* ANA BEATRIZ HERNANDEZ LARA
Grp MAGISTRAL 2M (16214112) *ADE* MARIA MATILDE VILLARROYA MARTÍNEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.