ASSIGNATURA: DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
CODI: 16214109

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16214109) 04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    9 - 11    AULA A.1.2 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16214109) 04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    11 - 13    AULA A.1.3 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M *anglès* (16214109) 04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    11 - 13    AULA A.1.4 ANG
Grp MAGISTRAL 1M (16214109) 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    11 - 13    AULA A.1.2 CAS
Grp MAGISTRAL 2M (16214109) 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    9 - 11    AULA A.1.3 CAT
Grp MAGISTRAL 3M *anglès* (16214109) 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    9 - 11    AULA A.1.4 ANG


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214109). 30/05/2019    DIJOUS    18 - 20   
Grp EXAMEN (16214109). 20/06/2019    DIJOUS    18 - 20   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16214109) ROSALIA MONTSERRAT CASCÓN PEREIRA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16214109) MIREIA VALVERDE APARICIO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M *anglès* (16214109) TAHEREH MAGHSOUDI
Grp MAGISTRAL 1M (16214109) ROSALIA MONTSERRAT CASCÓN PEREIRA
Grp MAGISTRAL 2M (16214109) MIREIA VALVERDE APARICIO
Grp MAGISTRAL 3M *anglès* (16214109) ROSALIA MONTSERRAT CASCÓN PEREIRA
TAHEREH MAGHSOUDI


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.