ASSIGNATURA: DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
CODI: 16214109

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16214109) 06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    9 - 11    AULA A.0.6 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16214109) 06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    11 - 13    AULA A.0.2 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16214109) 06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    11 - 13    AULA A.0.11 CAS
Grp MAGISTRAL 1M (16214109) 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    11 - 13    AULA A.0.6 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16214109) 06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    9 - 11    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16214109) 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    9 - 11    AULA A.0.11 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214109). 02/06/2017    DIVENDRES    18 - 20   
Grp EXAMEN (16214109). 22/06/2017    DIJOUS    18 - 20   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16214109) DEBORA GOTTARDELLO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16214109) DEBORA GOTTARDELLO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16214109) MARIA BOADA CUERVA
Grp MAGISTRAL 1M (16214109) MIREIA VALVERDE APARICIO
Grp MAGISTRAL 2M (16214109) MIREIA VALVERDE APARICIO
Grp MAGISTRAL 3M (16214109) MIREIA VALVERDE APARICIO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.