ASSIGNATURA: DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
CODI: 16214109

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (16214109). 04/02/2013    24/05/2013    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (16214109). 04/02/2013    24/05/2013    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3 (16214109). 04/02/2013    24/05/2013    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA A.0.12 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16214109). 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16214109). 04/02/2013    24/05/2013    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.0.4 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16214109). 04/02/2013    24/05/2013    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.12 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214109). 05/06/2013    DIMECRES    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16214109). 26/06/2013    DIMECRES    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (16214109). MARIA MATILDE VILLARROYA MARTÍNEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (16214109). YURY USTROV
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3 (16214109). MIREIA VALVERDE APARICIO
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16214109). MARIA MATILDE VILLARROYA MARTÍNEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (16214109). MIREIA VALVERDE APARICIO
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (16214109). MIREIA VALVERDE APARICIO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.